Veldedighet • Charity


  • Hver måned sender INDAH en del av profitten til veldedighetsprosjekter som på forskjellige måter arbeider med å gjøre jorden til et bedre sted. Denne måneden sender vi en donasjon til Aegan Boat Reports, som er en frivillig organisasjon som hjelper med rapportering og bistand av båtflyktninger i Hellas. Flere tusen flyktninger prøver hvert år å komme seg til trygge havner, men blir istedenfor møtt av myndighetenes såkalte "pushbacks", som ofte fører til at flyktninger blir sendt tilbake over sjøen til krigsherjede land, eller i verstefall drukningsdød. Aegan Boat Reports er en norsk organisasjon som setter lys på flyktningssituasjonen i Hellas, og som selv jobber i felt ved å imøtekomme og hjelpe flyktninger. Les mer her: https://aegeanboatreport.com/
  • Every month, INDAH will send part of the profit to charity projects that work in various ways to make the earth a better place. This month we choose to send the donation to Aegan Boat Reports, which is a voluntary organization that helps with the reporting and assistance of boat refugees in Greece. Several thousand refugees try to reach safe harbors every year, but are instead met by the authorities' so-called "pushbacks", which often lead to refugees being sent back across the sea to war-torn countries, or in the worst case, drowning. Aegan Boat Reports is a Norwegian organization that sheds light on the refugee situation in Greece, and also works in the field by welcoming and helping refugees. Read more here: https://aegeanboatreport.com/