Veldedighet • Charity


Hver måned sender INDAH en del av profitten til veldedighetsprosjekter som på forskjellige måter arbeider med å gjøre jorden til et bedre sted. Resten av året sender vi donasjonene til Innocents Norge. Innocents Norge er en norsk humanitær-, og veldedighetsorganisasjon som ble etablert i 2002, med hovedkontor i Oslo. Deres formål er å bidra til en bedre verden for de som trenger det mest, ved å hjelpe sivile mennesker i nød. Akkurat nå er det tusenvis av sivile mennesker på Gaza-stripen i Palestina som trenger nødhjelp. Innocents Norge har tett samarbeid med lokale og internasjonale nødhjelpsorganisasjoner i og utenfor Palestina.Innocents har ingen politisk tilhørighet eller religiøse målsetninger, men konsentrerer seg om den humanitære situasjonen blant palestinere uavhengig av religiøs, og politisk tilhørighet. Les mer her: www.innocents.no.


Every month, INDAH sends a portion of its profits to charity projects that work in different ways to make the earth a better place. The rest of this year we will send the donations to Innocent's Norway. Innocents Norway is a Norwegian humanitarian and charitable organization established in 2002, headquartered in Oslo. Their purpose is to contribute to a better world for those who need it most, by helping civilians in need. Right now, there are thousands of civilians in the Gaza Strip in Palestine who need emergency aid. Innocent's Norway cooperates closely with local and international relief organizations in and outside Palestine. Innocents Norway has no political affiliation or religious objectives, but concentrates on the humanitarian situation among Palestinians regardless of religious or political affiliation. Read more here: www.innocents.no.