Kvalitetsprodukter laget med kjærlighet 
 

"Indah" betyr "'beautiful" på Indonesisk. Men for oss holder det ikke bare å være fin på utsiden. Vi er opptatt av at alle våre produkter skal ha gode kvaliteter også! Vi er en leverandør som samarbeider med små entreprenører fra alle verdens hjørner. Felles for alle er at de er nisjer som fokuserer på miljøbevissthet, bærekraftighet, etisk produksjon- og handel.

Det er viktig for oss å ikke bare benytte oss av jordens skatter, men også kunne gi tilbake til verden. Derfor går en viss prosent av alle kjøp inn på en egen veldedighetskonto som støtter forskjellige humanitære og miljøvennlige prosjekter. Se mer om månedens veldedighet her:  Veldedighet 

Merkene vi selger: Bazou Jewellery, Yoga Junkies, Goloka, Crystolver Jewellery, L'atelier d'élune, Syriana Solidarity, Myga, Xander Kastroma, Lisa Angel, Vielö, OceansRespect, Diat, Camille Enrico, Minalis, Kosae, Certified International, Delightful Home Decor, The Natural Spa Cosmetics, Cai & Jo, Einzelstück, Anele Design og Casa Moro. 

"Indah" means "'beautiful" in Indonesian. But for us, it's not enough just to be nice on the outside... We are concerned that all our products should have good qualities as well! We are a supplier that works with small entrepreneurs from all corners of the world. What they all have in common is that they are niches that focus on environmental awareness, sustainability, ethical production- and trade.

It is important for us not only to make use of the earth's treasures, but also to be able to give back to the world. Therefore, a certain percentage of all purchases goes into a separate charity account that supports various humanitarian and environmentally friendly projects. See more about the charity of the month here: Charity.

The brands we sell: Bazou Jewellery, Yoga Junkies, Goloka, Crystolver Jewellery, L'atelier d'élune, Syriana Solidarity, Myga, Xander Kastroma, Lisa Angel, Vielö, OceansRespect, Diat, Camille Enrico, Minalis, Kosae, Certified International, Delightful Home Decor, The Natural Spa Cosmetics, Cai & Jo, Einzelstück, Anele Design and Casa Moro.